SERVEIS

Entre els nostres serveis cal destacar el transport de mercaderies, moviments de terres, buidats, transport de contenidors, elevació de tot tipus d'objectes ...

Serveis de contenidors i caixes

Tot tipus de residu d'obra i jardineria; capacitat de 5m3 fins a 25m3.

Camions amb grúa i parts davanteres de camió

PK16 / PK22 / PK36 / PK44 / PK78 / PK100.

Excavadores

Retro pala amb cullera i martell / Retro Giratòria amb cullera, martell i trituradora

Altres serveis

Plataformes / Dipòsits d'aigua / Bivalva / Subministrament d'aridos / Terra i sorres cribrades / Transport embarcacions / Servei de cistella per a persones

TREBALLS REALITZATS

Entre els nostres serveis cal destacar el transport de mercaderies, moviments de terres, buidats, transport de contenidors, elevació de tot tipus d'objectes i materials. En aquestes fotografies es pot veure algun dels nostres treballs realitzats.